DECLARATIA PRIVIND BENEFICIARI REALI

CUM SE FACE INREGISTRAREA DECLARATIEI PRIVIND BENEFICIARII REALI

Ce trebuie să știu?

DE CE SE DĂ ACEASTĂ DECLARAȚIE – Potrivit articolului 56 alin. 1 si alin. 4 din Legea 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului,’’persoanele juridice supuse obligației de înregistrare în registrul comerțului depun la înmatriculare, anual sau ori de câte ori intervine o modificare, o declarație privind beneficiarul real al persoanei juridice în vederea înregistrării în Registrul beneficiarilor reali ai societăților’’.

Practic, legiutorul dorește să i se comunice de către administratorul societății dacă beneficiarii reali ai veniturilor și activităților derulate de o societate sunt chiar asociații firmei respective ori alte persoane.

CÂND  ȘI UNDE SE DĂ DECLARAȚIA – Potrivit legii, declarația se depune la înmatriculare sau ori de câte ori intervine o modificare cu privire la acest aspect. Practic, ori de câte ori are loc o cesiune prin care un asociat renunță la părțile sale sociale și altcineva îi ia locul sau ori de câte ori are loc cooptarea unui nou asociat în firmă alături de cei vechi, este necesară depunerea acestei declarații la Registrul Comerțului.

Ce acte sunt necesare?

COPII DUPĂ ACTELE DE IDENTITATE ALE ASOCIAȚILOR  – Copii după actele de identitate ale persoanelor care vor fi declarate beneficiari reali, care să fie semnate de ‘conform cu originalul’ și a administratorului societății. Dacă sunt mai mulți administratori, copie după actul de identitate al administratorului care face declarația.

CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE AL FIRMEI – Practic, este necesar să cunoști datele firmei pentru care se face declarația (denumirea, codul unic de inregistare și numărul de ordine din Registrul Comerțului al societății)

Cât durează?

5 ZILE LUCRĂTOARE – este timpul în care putem înregistra această declarație în Registrul Comerțului din momentul în care avem toate documentele semnate

Cât costă?

350 DE LEI – sunt costurile pentru înregistrarea acestei declarații, costuri care includ întocmirea tuturor documentelor necesare, reprezentarea la Registrul Comerțului. Întreaga procedură se poate derula online prin intermediul nostru, toate documentele pot fi semnate și transmise prin e-mail sau whatsapp, nu este necesară prezența fizică a administratorului la Registrul Comerțului sau la biroul nostru. N

De ce Antreprenor?

E SIMPLU –  Noi ne ocupăm de toate formalitățile pentru înregistrarea mențiunii la Registrul Comerțului și îți confirmăm finalizalizarea întregii proceduri, nu pierzi timp prin trafic sau la cozi la ghișeele registrului.

E ONLINE – La cerere, întreaga procedură se poate derula exclusiv online, trebuie doar să ai posibilitatea de a printa și scana documente sau semna direct în pdf documentele pe care ți le transmitem.

EȘTI PE MÂINI BUNE – Beneficiezi de consultanță și a 10 ani de experiența a unor consilieri profesioniști specializați în acest tip de operațiuni.

GARANȚIE 100% – În cazul în care, din orice motiv, nu finalizăm înregistarea mențiunii pe care ai solicitat-o în Registrul Comerțului, primești toți banii înapoi!